«Mammas svik» er en viktig bok som ærlig og usensurert forteller hvilke skader vold og overgrep kan påføre ofre – lenge etter at de fysiske sårene har grodd. Selvdestruktiv atferd, selvskading etc. Når slik skade påføres det mest sårbare vi har, nemlig barna, kan ingen tillate seg å lukke øynene og se en annen vei. Som voksne har vi alle et samfunnsansvar.

Den såkalte Alvdal-saken rystet hele landet i 2011, og avslørte et pedofilt fellesskap i den lille kommunen i Østerdalen. På tiltalebenken satt et samboerpar, et naboektepar og en pensjonert lærer. De var tiltalt for grove overgrep, også mot egne barn.

Men historien begynner ikke der. Historien begynner mange år tidligere. Den gang den hovedtiltalte kvinnen bodde i Gjerdrum kommune. Boken har fortellerstemmen til eldste datter av den hovedtiltalte kvinnen og beskriver hennes barndom og oppvekst hos moren fram til hun er tolv år. Hvordan hun fortvilet forsøker å få hjelp mot overgrep og vold, mens moren overbeviser både skolen og barnevernet om at Eline lyver. Den beskriver livet i barnevernets varetekt, og avdekker også hvordan barnevernet svikter, ikke bare henne, men også hennes småsøsken som måtte være med til Alvdal. Eline er en sterk jente som har gjennomlevd et helvete, en familie som splittes, ensomheten, den daglige kampen for å overleve og veien fram mot et nytt liv.

 12. oktober 2012 ble det reist tiltale mot bokas «Arild» og mamma i en ny overgrepssak, denne gangen for det som skjedde i Gjerdrum.

Anne-Britt Harsem

Mammas svik

Datterens gripende historie fra Alvdal-saken og Gjerdrum

Kr 299,- ib.

240 sider

Share with your friends

Submit
Share with your friends

Submit