Endelig ble jenta trodd, dommen har falt i Gjerdrum-saken. Hun fikk medhold av retten på alle punkter.  

Omsorgssvikten har vært massiv og av til dels sjokkerende art. At barnevernet har sviktet totalt, er ingen formildende omstendighet. De skjerpende momenter er mange og massive, heter det i den knusende dommen.

Påstander om at boken ville svekke jentas situasjon viste seg å være grunnløse. Jentas detaljerte og grusomme historie i bokform bidro uten tvil på en positiv måte til å gjøre hennes sak kjent, den var alarmklokken som nådde ut til alle, takket være pressen og sosiale medier.

Det at forsvarsadvokatene fokuserte så sterkt på tidspunktet for utgivelsen av boken, var etter min mening en grov og bevisst avsporing fra hva rettssaken burde dreie seg om.

mammas svik

Gjerdrum kommune, som var tidlig kjent med boken, innrømmet raskt skyld ­– til og med før rettssaken – og tilkjente jenta 1,9 millioner kroner i erstatning som følge av barnevernets håndtering av saken.

Vi opplever nå at krav om en skikkelig oppryddingen i barnevernet kommer fra mange hold. Det er kanskje grunn til å tro at jentas møte med omsorgstjenesten slik hun skildrer det, vil kunne påvirke det arbeidet som må gjøres.

Forfatteren Anne-Britt Harsem hadde kjent offeret i flere år og fikk hennes tillit. Sammen gjorde de en imponerende jobb, der barnevernets katastrofale svikt ble grundig dokumentert. Jenta ble hele livet kalt en lystløgner og hennes skrik om hjelp ble aldri hørt. Historien måtte derfor fremstå så grusom som den var, og i et språk som ikke var pyntet på.

Etikk i forleggeri er viktig, og i forhold til overgrep mot barn må det være barnet som kommer først. Boken Mammas svik er er godt eksempel på det. En lignende bok har aldri vært utgitt før i en tilsvarende situasjon. En utrolig modig jente våget å stå frem med sin historie. Det viser seg igjen at det frie ord er en sterk kraft.

[koo-button url=»http://www.novaforlag.no/boker/mammas-svik-datterens-gripende-historie-fra-alvdal-saken-og-gjerdrum/» style=»green» size=»medium» type=»round» target=»_self»]Kjøp boka her[/koo-button]

Share with your friends

Submit
Share with your friends

Submit