Denne boken fører oss tilbake til vinterkrigen i fjellene rundt Narvik i 1940, det eneste av de norske felttogene som ble fremgangsrikt for de norske avdelingene som deltok. Vi ser dramatikken gjennom øynene til noen få norske og tyske soldater som opplevde både seire og nederlag. Og tragedier. Vi får også et møte med de brutale hendelsene i fjordene rundt Narvik 9.-13. april 1940, hvor våre egen marine, Royal Navy og den tyske Krigsmarinen utkjempet blodige slag med enorme tap av menneskeliv og krigsskip.

Den norske 6. divisjon under generalmajor Carl Gustav Fleischer, bestående av vanlige vernepliktige soldater med liten militær erfaring, utførte sammen med sitt offiserskorps en stor bragd i norsk militærhistorie. Til tross for dette var det til slutt tyskerne som ble stående igjen som seierherrer ‒ og det i en krig de i realiteten hadde tapt.

I dag er nesten alle deltagerne fra den gangen borte, men fjellene og fjordene er der ‒ fulle av vitnesbyrd om det som hendte.

Ekko fra Narvikfronten inneholder utdrag fra bøkene På liv og død, Marsjen mot Kuberget og Fjordkrigen.

Trond Kristiansen (f. 1968 i Narvik) er lærer, forlegger og krigshistorisk entusiast, med Narvik-felttoget som interesse fra barnsben av. Han er bosatt i Harstad.

 

ISBN 978-82-92390-25-2

kr 298,- (innb.)

Illustrert

Nova Forlag AS

Share with your friends

Submit
Share with your friends

Submit