Eirik kan ved sjamanmetoder hjelpe oss å oppleve verden i en større dimensjon, åpne en vei til ditt indre og finne kilden til en levende og bevegelig energi, som har mange nivåer. Urbefolkningen har hatt kunnskaper om dette i mange tusen år. Hensikten var å komme i kontakt med en dypere bevissthet for å få veiledning, helbredelse og innsikt i livets mysterier.

Dette er historien om EIRIK MYRHAUG, som fra sine samiske røtter utviklet sin åndelige arv og sin egen form for sjamanhealing. Han kommer fra en slekt som har lange tradisjoner innen samisk sjamanisme (noaidekunst). Han har hjulpet tusenvis av mennesker med fjern- og nær-healing og er ofte i medienes søkelys. Mange husker ham som sjamanen som stoppet stormen i nord.

Eirik forteller i boken om sin samiske bakgrunn og oppvekst, fra enkle kår i Gratangen i Troms. Han utdannet seg til ingeniør og arbeidet både hos Skanska og Norges Vassdrag og elektrisitetsvesen, for siden å bli NVE-ingeniøren som ble ledende i sultestreiken mot Alta-utbyggingen i 1981. Han viet seg deretter til å utvikle en økologisk økonomisk modell som vant stor anerkjennelse i Norden, og som regnes som et pionerarbeid.

Eirik Myrhaug bor i dag i Bærum og har sin praksis i Oslo, som han driver sammen med sin kone Bente Brunvoll. Hans forklaringer på hvordan healing virker og henger sammen med universets krefter, er helt i tråd med hva internasjonale forskere hevder. Familieliv, helse, Mayakalenderen og tanker om menneskene som kosmiske vesener i et enhetlig univers er sentrale temaer I boken.

Grace Brynn og Bente Brunvoll

EIRIK MYRHAUG

Sjaman for livet

Pris kr 298,- innb., ill.

Share with your friends

Submit
Share with your friends

Submit