Poesien som oppbyggende livskraft

Poesien som oppbyggende livskraft

Vi innleder våren med poesi av trønderen Frode Håkonsen. Han er ganske så utypisk som dikter, langt fra skoleflink, ex urban og Psychonaut, men allikevel er han beviselig en dikter når noe berører ham. Han kom aldri til forlaget selv, det var vi som fant ham en vinternatt. Håkonsen fascinerte oss, tilførte oss noe nytt og spennende med sin egenkomponerte stil, og han finner de rette ordene i inspirerte øyeblikk. (mer…)

Mammas svik – alarmklokken som nådde alle

Mammas svik – alarmklokken som nådde alle

Endelig ble jenta trodd, dommen har falt i Gjerdrum-saken. Hun fikk medhold av retten på alle punkter.  

Omsorgssvikten har vært massiv og av til dels sjokkerende art. At barnevernet har sviktet totalt, er ingen formildende omstendighet. De skjerpende momenter er mange og massive, heter det i den knusende dommen. (mer…)

Share with your friends

Submit