En ny, sterk beretning fra hovedpersonen bak MAMMAS SVIK – landets mest omtalte bok i begynnelsen av 2013 – boken som åpnet alles øyne, og som virkelig satte fokus på overgrep mot barn.

Hvordan opplevde Eline rettssaken mot sin egen mor og stefar, først den såkalte Alvdalsaken i 2011 og deretter rettssaken i Gjerdrum, tidlig i 2013?

Boken beskriver hvordan livet hennes har artet seg i ettertid. Har hjelpeapparatet sørget for å hjelpe Eline og legge forholdene til rette for hennes lille datter slik at de skal få et verdig og trygt liv videre? Har samfunnet lært noe av det som har skjedd, og har politikernes unisone garanti om å rydde opp virkelig ført til forbedringer i hjelpeapparatet? Bokas Eline er en viljesterk jente som har delt sin sterke historie med oss, men hennes gripende historie sluttet dessverre ikke med rettsaken  Gjerdrum, der hun for første gang i sitt liv ble trodd og fikk rettens medhold på alle punkter.

«Jeg så inn i de vakre øynene dine. Øynene med kjennetegnene jeg
kjenner så godt; to svarte prikker i det venstre og ett i det høyre.
Jeg kjenner ingen andre som har slike øyne som du. Blikket ditt festet
seg inni hodet mitt, slik at jeg skulle huske det og minnes det i
dagene jeg visste kom fremover. Endeløse dager som ville være fylt med
savn og lengsel.»

I «Brev til min datter» får man følge den idag 27 år gamle datteren i Alvdal/Gjerdrum-saken, hennes forhold til sin egen datter (7 år) og behandlingen de har blitt møtt med av barnevernet og andre offentlige instanser. Anne-Britt Harsem
Boken setter søkelys på barnevernets behandling, med dokumenterte eksempler, og med et bedre barnevern og en tryggere saksbehandling som målsetning.

Boka er ført i pennen av Anne-Britt Harsem –forfatteren av Mammas svik.

 

Anne-Britt Harsem
Brev til min datter
Datteren fra Alvdal-saken med gripende
brev til sin egen datter
Kr 299,- ib., 184 sider
ISBN:  9788282810463

 

Share with your friends

Submit
Share with your friends

Submit