Forfatteren tar for seg den mest betydningsfulle og dramatiske begivenhet i det forrige århundre: Andre verdenskrig, og hvordan den påvirket landet vårt. Boken gir en kortfattet oversikt over det viktigste i hendelsesforløpet ute og hjemme. Bakgrunnen for overfallet på landet, felttoget i 1940, og hva okkupasjonen medførte.

Boken er inndelt i tre deler, første del omhandler Andre verdenskrig globalt, andre del beskriver Norge i Andre verdenskrig og tredje del presenterer ord, uttrykk og begreper fra okkupasjonstiden 1940–1945.

Andre verdenskrig er skrevet av en som selv opplevde krigen som barn. Det tyske overfallet 9. april 1940. Etter noen dager dro hans far i krigen. Han opplevde de første falne, norske og tyske, og fem års okkupasjon.

Georg Chr. Kalleberg er født i Oslo i 1931. Han har jobbet med markedsføring og innen Forsvaret og er i dag pensjonert og bor på Bekkestua i Bærum.

 

Georg Chr. Kalleberg

Andre verdenskrig

Fakta, ord og uttrykk

230 sider

ISBN 978-82-92390-63-4

Kr 298,-

Share with your friends

Submit
Share with your friends

Submit